Odpady, které lze vykupovat pouze bezhotovostně

Výkup níže uvedených odpadů je na základě ustanovení § 19 odst. 3 zák. č. 541/2020 Sb. možné provádět pouze bezhotovostně, to znamená převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Povinnost bezhotovostní úhrady platí stejně jak pro fyzické osoby, tak pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby.

Úhrada v hotovosti je možná pouze při výkupu papíru, autobaterií a elektrozařízení.

Identifikace osob při sběru a výkupu odpadů

Provozovatel zařízení je při převzetí kovového odpadu na základě ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 541/2020 Sb., povinen zaznamenat pravdivé údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení. Těmito údaji se rozumí jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu a číslo průkazu totožnosti. Za účelem splnění této povinnosti je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti této fyzické osoby. Bez zaznamenání těchto údajů nesmí provozovatel zařízení odpad převzít.

Autovraky

Věděli jste, že...
vykupujeme i

Autovraky

Odpady, které lze vykupovat pouze bezhotovostně a odpady, u kterých je provozovatel povinen zaznamenat údaje o fyzické osobě:

02 01 10 Kovové odpady
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 04 Kovové obaly
16 01 04 Vozidla s ukončenou životností
16 01 06 Vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40 Kovy

 

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti