O stříbře se v odborných kruzích hovořilo jako o podhodnoceném kovu, který se víceméně krčí ve stínu zlata. Ta doba ale pomalu odeznívá. Důkazem může být rostoucí poptávka, jak průmyslová, tak investiční.

Statistiky uvádějí, že loňská poptávka po stříbře vzrostla téměř o 4 % (o 35,1 milionů Oz) a to na 1 033,5 milionů Oz, v roce 2017 činila poptávka 998,4 milionů Oz.

Následující tabulka zobrazuje světovou produkci stříbra mezi roky 2008 a 2018:

https://img1.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_svetova_produkce_stribra_2008_2018_01.jpg

https://img1.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_svetova_cista_rocni_bilance_stribra_2004_2018_02.jpg

Podívejme se, co může v budoucnu katapultovat cenu stříbra vzhůru.

1. Láska k drahým kovům
Tento motiv není potřeba rozsáhle rozepisovat. Drahé kovy jsou oblíbené po celém světě. Představují symbol bohatství, ochranu majetku a provázejí lidstvo od jeho počátku. Hlad po drahých kovech není jen výsadou velkých asijských obrů jako je tradičně Čína nebo Indie. Tento sentiment se přelévá do celého světa společně s tím, jak globální společnost bohatne. Láska k drahým kovům je silná a dlouhodobá. Bude vždy hrát důležitou roli ve vývoji globální poptávky.


2. Nejistota, strach
Další důležitým faktorem, který hraje a bude hrát významnou roli je nejistota a strach. Jak již bylo řečeno, dnešní svět je světem nestability. Problémy s globálním dosahem vyvolávají nejistotu z dalšího vývoje. A nejistota vyvolává poptávku po drahých kovech.

3. Inflace a zadlužování
nesmí mezi těmito třemi základními faktory chybět. Inflace bude vždy obrovským strašákem na globálním ekonomickém poli. Jsme svědky masivního tištění ničím nekrytých peněz. Autority určující monetární politiku států donekonečna hledají „zdravou“ míru inflace. Nejčastěji jsme svědky opakování dvou opačných pólů. Jednou je inflace na nízké úrovni, tak je potřeba ji zvýšit expanzivní měnovou politikou a snižováním úrokových sazeb, podruhé, pokud inflace vzroste příliš, je potřeba se vrhnout na restriktivní měnovou politiku a zvýšit sazby s cílem inflaci snížit.

Stále dokola se hledá a hledá ta „zdravá“ míra. Strašák jménem inflace ale nikdy úplně nezmizí. Naopak. V minulých letech oblíbená expanzivní měnová politika ho spíše posílila a společně s tím posílil i zájem o drahé kovy, kyberměny a další nástroje, které nelze jen tak svévolně tisknout a vypouštět do světa.

Ruku v ruce s expanzivní měnovou politikou přichází růst globálního zadlužení. Aktuálně dosahuje rekordních úrovní. Na začátku tisíciletí činil globální dluh cca 84 bilionů USD, v roce 2008, kdy vypukla globální krize, se vyšplhal na cca 173 bilionů USD. Nyní jsme na úrovni cca 250 bilionů USD, což představuje cca 317 % světového HDP. Tyto dluhy již není prakticky možné splatit. Nabízí se jednoduché řešení, devalvace měny, ve které jsou vedeny. I z tohoto důvodu se některé centrální banky vehementně zbavují svých zásob vedených v amerických dolarech a proměňují je ve zlato.

4. Čínská poptávka po stříbře
V současné době je Čína největším spotřebitelem stříbra na světě. Reprezentuje cca 18 % celosvětové průmyslové poptávky ve výrobě. Patří jí třetí místo v produkci stříbra na světě a je klíčovým zpracovatelem primárních surovin z celého světa. Rovněž na straně poptávky po stříbrných špercích a dalším stříbrném zboží hraje významnou roli.

Jednou oblastí, která čím dál více táhne čínskou poptávku po stříbře vzhůru, je fotovoltaika. Čínská spotřeba stříbra v solární oblasti v posledních letech stoupá. V roce 2017 činila poptávka cca 65 mil. uncí (cca 2 021,7 tun). Více než 70 % světové produkce solárních panelů se vyrábí právě v Číně. Z toho důvodu rostou dovozy stříbra do Číny. Místní zdroje jednoduše nestačí dané požadavky uspokojit. Očekává se, že v roce 2019 bude trend pokračovat.

https://img1.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_cinska_prumyslova_poptavka_stribre_03_w670h334.jpg

5. Indická poptávka po stříbře
Ještě v roce 2015 bylo do země dovezeno 8 529 tun (cca 274 217 921 uncí) stříbra. O rok později dovoz výrazně poklesnul, konkrétně na úroveň 3 546 tun (cca 114 008 295 uncí). Tento propad byl způsobený finančními reformami a činil cca 58,42 % tedy 4 983 tun (cca 160 209 626 uncí) stříbra. Toto období však bylo jen přechodné a již rok 2017 přinesl výrazné oživení zájmu Indů o stříbro. V roce 2017 činil dovoz opět 5 398 tun (cca 173 552 390 uncí). Oproti roku 2016 nárůst o cca 52,22 % tedy 1 852 tun (cca 59 544 095 Oz). V roce 2018 bylo dovezeno 7 654 tun (cca 246 085 587 Oz), tedy meziroční nárůst o 2 256 tun (72 533 191 uncí) – poptávka se začala vracet na úroveň z doby před indickými reformami.

V následující tabulce je zobrazen dovoz stříbra do Indie od roku 1999 – 2018.

https://img1.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_dovoz_stribra_do_indie_t_oz_04.jpg

6. Globální vývoj na poli stříbra
Na grafu vidíme, že globální nabídka stříbra již několik let klesá:

https://img2.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_svetova_rocni_nabidka_stribra_05_w670h326.jpg

Vývoj produkce stříbra u předních světových producentů:

https://img3.kurzy.cz/zpravy/obrazky/18/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/tabulka_vyvoj_produkce_stribra_celeho_sveta_06.jpg

7. Poměr zlato / stříbro
Dnešní hodnota je jedna z nejvyšších za posledních 100 let. Vyššího poměru bylo dosaženo v roce 1940 a 1941, kdy poměr dosahoval cca 1:97. Další takový nárůst byl v roce 1990 a 1991. Naopak nejmenší poměr byl v roce 1980, kde se pohyboval na úrovni cca 1:19. V grafu jsou vidět také šedé plochy, které značí krizová období. Rovněž vidíme, že např. v roce 2011, kdy krize vrcholila, padl poměr až téměř k úrovni 1:30. Aktuální poměr (4.8.2019) - zlato:stříbro se pohybuje na cca 1:88.


8. "Bubliny"
Akciové trhy dnes jedou na plné obrátky a generují obrovské zisky, hodnoty neustále narůstají. Jak dlouho tato jízda potrvá? Podobný vývoj vidíme u cen nemovitostí, které přepisují historické tabulky. Vytváří se obrovské bubliny, které nemohou růst do nekonečna. Dá se říci, že od poslední krize, již trhy "přesluhují". A dříve nebo později tyto bubliny splasknou. V roce 2011 po poslední krizi dosahovaly kovy rekordů. Dnes, ani ne o jednu dekádu později, se dané problémy nevyřešily, jen se zametly pod koberec. Je otázkou času, kdy se mohou projevit a to mnohem větší silou a dopadem na celosvětovou ekonomiku.


9. Trh se zlatem a stříbrem je pořád ještě malý
Trh drahých kovů není v porovnání s ostatními až tak velký. Nový investoři přicházejí a vkládají své peníze do drahých kovů. Poptávka narůstá napříč trhy, což opět poskytuje podporu pro růst cen.

10. Globální svět je provázaný, vše se vším souvisí
Problémy nejsou izolované. Bylo by s podivem, pokud by se ve světě objevil takový problém, který by bylo možné jednoduše a rychle vyřešit. Většina aktuálních dílčích problémů souvisí s celosvětovou situací nebo ji naopak významně ovlivňuje. Věci se komplikují. Někdy postačí jedna hořící loď v Hormuzském průlivu a celý svět je na nohou. Politika ovlivňuje obchod, obchod zase politiku. Populismus je na vzestupu a slouží hráčům s nejostřejšími lokty. Brexit budiž příkladem. Před námi je velké množství výzev, které musíme řešit společně. A také velké množství výzev, které významně ovlivní světovou ekonomiku a nikdo neví, jak dopadnou. Brexit budiž opět příkladem. Není divu, že se investoři s velkými majetky snaží hledat ta nejbezpečnější úložiště, která je ochrání.

Zdroj: Kurzy.cz; https://www.kurzy.cz/zpravy/505818-stribro-a-jeho-obrovsky-potencial/

Akce týdne

13. 5. - 18. 5. 2024

Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic)

20 Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti