Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá návrhy zákona o odpadech (ZOO) i zákona o výrobcích sa ukončenou životností (VUŽ), protože se po dlouhé diskusi podařilo legislativně oddělit problematiku nakládání s odpady od nakládání s vybranými výrobky. Nicméně nesouhlasí se zpoplatněním skládkování neodpadových materiálů či odmítá skokové zvýšení již zavedených poplatků. Samotný návrh zákona VUŽ považuje svaz za vnitřně rozporný.

Oba zákony jsou předkládány v době, kdy začaly v rámci EU legislativní práce na tzv. balíčku oběhového hospodářství. S jeho některými principy by se mohla některá ustanovení navrhovaných zákonů dostat do sporu. sVAZ JE proto toho názoru, že MŽP by mělo v rámci připomínkového řízení zpracovat jednoduchou analýzu, která bude obsahovat porovnání shodných i rozporných částí zákonů s principy oběhového hospodářství.

K návrhu zákona o odpadech Svaz uplatnil 13 zásadních obecných připomínek a 70 zásadních připomínek ke konkrétním ustanovením návrhu zákona. U novely zákona o odpadech oceňujeme návrh MŽP k problematice skládkování komunálního odpadu a podporujeme jeho zákaz od roku 2024. Návrh by měl jednoznačně reflektovat a prosazovat hierarchii nakládání s odpady tak, jak je uvedena ve Směrnici o odpadech, a to včetně energetického využití odpadů. Svaz například nesouhlasí se zpoplatněním skládkování neodpadových materiálů či odmítá skokové zvýšení již zavedených poplatků. V novele jsou uvedeny i podmínky pro recyklaci odpadů typu papíru, kovů, skel a plastů. Složitá problematika odpad versus „neodpad“ i další by měly být součástí diskusí při vypořádání připomínek. V oblasti odpadů se budou v rámci EU mimo jiné upřesňovat také definice jednotlivých pojmů. Pro zajímavost lze uvést, že v rámci oběhového hospodářství je často používán pojem druhotná surovina, který však není v legislativě definován, což požadujeme, aby bylo v novelizovaném
zákoně napraveno.

Obecně lze konstatovat, že nový zákon o VUŽ trpí prvotními potížemi zcela nové legislativy, které je nutno v rámci připomínkového řízení a vypořádání připomínek diskutovat. Samotný zákon považujeme za vnitřně rozporný. Některá ustanovení rozvolňují stávající pravidla (např. při obchodování s těmito komoditami), jiné pasáže zase naopak oproti dnešku představují značné zpřísnění. Nejviditelnějšími případy jsou regulace u kolektivních systémů nebo striktně předepsaná pravidla pro obchodování s výrobky s ukončenou životností pouze přes komoditní burzu nebo formou veřejné soutěže, kdy jsou tímto zcela opomíjeny a vyloučeny ostatní dnes běžně používané způsoby obchodování, např. přímý prodej mezi právnickými osobami. Navržené dva jedině možné způsoby obchodování přímo znemožňují výrobcům a jimi vytvořenými kolektivními systémy plnit požadavky na zajištění stanovených procent sběru výrobků s ukončenou životností, ale přesto se výrobcům plnění této povinnosti ukládá. Svaz průmyslu a dopravy s takovouto úpravou zásadně nesouhlasí a žádá tato ustanovení z návrhu zákona vypustit. Dále jsou v návrhu uvedeny instituty, které nebyly schváleny v rámci věcného záměru zákona předloženého v květnu 2015, a proto je také považujeme za účelné vypustit. Nejen z těchto důvodů bylo k zákonu uplatněno 13 zásadních obecných a 171 konkrétních zásadních připomínek.

Dokument ke stažení:
Stanovisko svazu k návrhu ZOO - ZDE
Stanovisko svazu k návrhu VUŽ - ZDE

Zdroj: tretiruka.cz, http://www.tretiruka.cz/news/stanovisko-svaz-prumyslu-a-dopravy-k-odpadovym-zakonum/

Akce týdne

15. 7. - 20. 7. 2024

Mobilní telefony dotykové bez baterie

110 Kč

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti