Odevzdali jste nám někdy staré vozidlo nebo se teprve chystáte využít našich služeb ekologické likvidace autovraku? Zajímá Vás, co se se starými auty děje dál? Pokud ano, seznámíme Vás s naší novou moderní technologií a správným způsobem ekologického zpracování autovraků.

 

Ekologie se ve společnosti Barko, s.r.o. řadí v žebříčku priorit na první místa. Abychom dokázali dostát svým závazkům vůči životnímu prostředí investovali jsme nemalé prostředky do modernizace našeho provozu v Zastávce u Brna. Modernizací se také zkvalitnilo pracovní prostředí a zvýšil se potenciál pro množství autovraků, které jsme schopni zpracovávat. Pojďme se společně seznámit s tím, jak vypadá správná ekologická likvidace a jaké jsou její zákonem stanovené podmínky.

Izolované plochy jsou samozřejmostí

V dnešní době je nemyslitelné odčerpávat provozní kapaliny autovraku někde na zahradě nebo nezpevněné ploše. Proto jsou všechna místa, na kterých manipulujeme s autovraky obsahujícími nebezpečné látky, vybavena izolací zabraňující prosakování těchto látek do půdy a podzemních vod. Zpracování autovraků na nezpevněné ploše správně nepovolí ani příslušný krajský úřad. Uvidíte-li někoho, kdo se živí zpracováním autovraků a nemá k tomu řádně zabezpečené plochy, můžete předpokládat, že jeho činnost je nelegální. My jsme izolovanými plochami vybavili nejen halu, kde probíhá demontáž autovraků a odčerpání provozních kapalin, ale také venkovní plochy.

Prověřte si Vašeho dodavatele služby ekologické likvidace autovraků. Mnoho z prezentovaných "ekolikvidátorů" nemá platné povolení ke zpracování autovraků. Slíbí Vám rychlé vyřízení a značnou finanční částku za autovrak. Často se však stane, že nedostanete ani potvrzení o ekologické likvidaci autovraku. Informujte se u ověřeného provozovatele zařízení ke zpracování autovraků, společnosti Barko, s.r.o. na bezplatném telefonním čísle 800 193 193 nebo e-mailovém kontaktu zastavka@druhotnesuroviny.cz

Nejnebezpečnější jsou baterie a provozní náplně

Vyplňte alternativní text

Protože největší riziko pro životní prostředí a bezpečnost práce tvoří provozní náplně a autobaterie, je nutné je odstranit ihned v prvních krocích zpracování. Nejedná se jen o logický postup. Na toto pořadí myslí také vyhláška č. 352/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o podrobnostech nakládání s autovraky). Provozní náplně musí být shromážďovány odděleně a nesmí dojít k jejich smíchání. Z vozidel se samostatně odčerpávají banzín, nafta, oleje, ostřikovací kapaliny, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, náplně klimatizace a případně další kapaliny, které autovrak obsahuje. Z tohoto výčtu jsou zřejmé velké nároky na uskladnění a způsob odčerpávání. Další součástí, které jsou potřeba odstranit na začátku procesu jsou mimo jiné nádrže na zkapalněný či stlačený plyn, potenciálně výbušné části, jako například airbagy, pokud je nelze deaktivovat a případně všechny součásti obsahující rtuť.

Moderní zvedací zařízení usnadňuje demontáž

Existuje více způsobů, jakým se z autovraku odčerpávají provozní kapaliny a demontují jeho součásti. My jsme se rozhodli využít moderního zvedacího zařízení, díky kterému si obsluha může autovrak zvednout do potřebné výšky a případně autovrak i naklonit.

Nedílnou součástí je odsávací zařízení, které jednotlivé provozní kapaliny vysaje do zabezpečených dvouplášťových nádrží. Toto zařízení výrazně zrychluje práci a zvyšuje komfort práce. Součástí je i pochůzný rošt, ve kterém se zachytí případně uniklé kapaliny.

Ovládací panel zvedacího zařízení Ovládací panel odsávání provozních kapalin

Zařízení obsluhuje kvalifikovaný a proškolený personál. Pracovníci znají nejen konstrukci vozidel, ovládání zařízení, pracovní postupy, ale také normy v oblasti životního prostředí.

Námi používaná technologie patří k nejmodernějším technologiím v České republice. Pořízením nových technologií a manipulační techniky patříme k nejlépe vybaveným zpracovatelským zařízením.

Demontujeme další materiálově využitelné díly

 Vyplňte alternativní text

Odsátím provozních kapalin a demontáží autobaterie to nekončí. Z autovraku se demontují všechny dále využitelné komponenty a materiály. Důvodů je několik. Jednak demontáž i dalších dílů stanovuje vyhláška, materiály mají pozitivní ekonomickou hodnotu a v neposlední řadě dochází také k úspoře primárních surovin.

Na zpracování autovraků a využití z nich získaných materiálů jsou kladené přísné požadavky. Hlavními řídícími předpisy je zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a vyhláška č. 352/2008 Sb. (o podrobnostech nakládání s autovraky).

Tím, že znovu použijeme materiály obsažené v autovraku, kterými je například hliník, měď nebo železo, nemusíme tyto materiály v takovém měřítku získávat těžbou z přírody. Z autovraků se tedy dále demontuje například katalyzátor, elektromotory, skla a plastové díly.

Vybrané díly se před následným zpracováním upravují

Aby se dosáhlo co největší efektivity před další manipulací či přepravou, některé díly se ještě upravují. Například plastové díly jsou ve srovnání s kovovými velmi lehké a objemné. Proto se některé plastové díly lisují. Z kol se zase vytlačují kovové disky, aby došlo k rozdělení materiálu na gumu a kov.

Lis na plasty Zařízení na vyzouvání kol

Bez kvalitního zázemí se neobejdeme

Pro celou technologii demontáže dílů a odčerpání provozních náplní jsme postavili novou halu, která zajišťuje vyšší komfort obsluze a chrání techniku před povětrnostními vlivy. Celý proces je tak zastřešen a umístěn na izolované plochy. Tím je eliminováno riziku úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Se špičkovým nářadím  jde práce od ruky

Vyplňte alternativní text

Protože se jedná mnohdy o desítky let stará vozidla, demontáž není vždy jednoduchá. Spoje jsou rezavé, hlavy šroubů strhané nebo jinak poškozené. Mnohdy však šroubováky ani nejsou potřeba. K odstranění větších dílů používáme kvalitní hydraulické nůžky. Práce s nimi je jednoduchá a výrazně práci usnadňuje a urychluje.

 

Součástí výbavy musí být spolehlivá manipulační technika

Vyplňte alternativní text

Protože se často jedná o nepojízdná vozidla musí se k jejich přemisťování používat vysokozdvižné vozíky. Při manipulaci s autovraky nesmí dojít k úniku provozních kapalin obsažených v autovraku. To je také jedním z důvodů, proč jsou provozní náplně odčerpávány ihned na začátku procesu zpracování.

 

Nakonec se z velkého auta stane malý "balíček"

Až se z autovraku demontují všechny potřebné díly a součásti a odčerpají se provozní kapaliny, slisuje se autovrak do malého "balíčku". Tímto dojde ke snížení objemu a při expedici se tak může plně využít kapacita přepravujícího nákladního vozu. Železný skelet končí v hutích, kde se zpracuje a následně se z něj stávají nové výrobky. Cyklus recyklace se tak uzavírá.

Lis na autovraky Slisovaný autovrak

Využijte naší služby ekologické likvidace autovraku. Zajistíme také odvoz Vašeho vozidla a ještě Vám za něj zaplatíme. Více o podmínkách naleznete na stránce výkup autovraku nebo na bezplatné telefonní lince 800 193 193. Více informací o výkupu autovraků, nalezne na stránce výkup autovraků.

Věděli jste že?

  • Díky naší spolupráci zmírňujeme nepříznivé vlivy na životní prostředí způsobené lidskou činností. Recyklací oceli z jednoho autovraku se totiž oproti získání a úpravě železa z železné rudy ušetří stovky kilogramů železné rudy, přibližně dvě až tři stovky kilogramů hutnického koksu a asi dvě stovky kilogramů vápence.
  • Nabízíme službu ekologické likvidace autovraku včetně odtahu s působností na převážné většině území Jihomoravského kraje, části Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Kraje Vysočina.
  • Jsme certifikováni dle norem ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001. Nabízíme služby ve vysoké kvalitě.
  • Máme vlastní zpracovatelské zařízení na použité automobilové katalyzátory.

Akce týdne

13. 5. - 18. 5. 2024

Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic)

20 Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti