Česká inspekce životního prostředí zajišťuje výkon státní správy v oblasti dozoru nad dodržováním právních předpisů v oblasti Životního prostředí. Pro rok 2015 má oddělení odpadového hospodářství ČIŽP naplánováno 1 126 kontrol.

V oblasti odpadového hospodářství má ČIŽP svoji kontrolní činnost naplánovanou do 7 složkových úkolů, v rámci kterých budou kontrolovány:
zařízení k odstraňování odpadů (oprávněná i neoprávněná)
zařízení k využívání odpadů (oprávněná i neoprávněná)
zařízení ke skladování, sběru a výkupu odpadů (oprávněná i neoprávněná)
zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků (oprávněná i neoprávněná),
Dále budou prováděny kontroly:
zpětného odběru výrobků a nakládání s vybranými výrobky
průmyslových podniků a jiných původců odpadů
dodržování chemického zákona a zákona o obalech

Pro zařízení ke sběru a výkupu odpadů plánuje ČIŽP provádět kontroly zaměřené především na neoprávněný příjem odpadů, které nejsou povolené provozním řádem nebo zákonem a na plnění evidenčních povinností provozovatele při výkupu barevných kovů. Do plánu kontrol jsou také jmenovitě zařazeny zařízení, která byla vytipována na základě kontrol původců odpadů provedených v předešlém období. ČIŽP má v plánu provádět tyto kontroly jako předem neohlášené.

Provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků se musí připravit na případnou kontrolu plnění povinností pořizovaní fotodokumentace přijímaného autovraku – 3 fotografie stavu autovraku (celkový pohled na autovrak v provozovně, kabina, VIN). Kontroly budou také zaměřeny na způsob, jakým zpracovatelé vykazují plnění povinností týkajících se opětovného použití a materiálového či jiného využití autovraků a zda mají uzavřenou smlouvu s výrobcem nebo akreditovaný zástupcem.

ČIŽP bude v roce 2015 také kontrolovat povinnosti týkající se zpětného odběru a nakládání s vybranými výrobky, respektive zejména se zaměří na zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které v roce 2014 ohlašovaly přijetí elektroodpadu.

V oblasti dodržování povinností vyplývajících z chemického zákona se budou kontrolovat nejen subjekty, které na trh uvádějí chemické látky, ale také dodavatelé chemických látek a směsí a na následní uživatelé, zda dodržují opatření k omezení rizik.

Z 1126 kontrol bude 824 kontrol provedeno u konkrétních subjektů, u 302 kontrol bude kontrolovaný subjekt stanoven až v průběhu roku. Z počtu 1126 (mimo specifických úkolů)kontrol připadá na kontroly zařízení ke sběru a výkupu odpadů (včetně zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků) necelých 14 %, na zařízení k využívání odpadů necelých 8,5 %. Největší podíl připadá na kontrolu původců odpadů, přibližně 36 %. Dle ČIŽP provede OOH přibližně 3 000 kontrol, do kterých jsou tedy zahrnuty navíc i další neplánované kontroly na základě podnětů nebo kontroly vycházející ze zjištění z běžné kontrolní činnosti.


Zdroj: ČIŽP, Plán činnosti České inspekce životního prostředí na rok 2015, http://www.cizp.cz/files/=4521/Pl%C3%A1n%20%C4%8Dinnosti_2015.pdf
http://www.cizp.cz/CIZP/O-nas

Akce týdne

13. 5. - 18. 5. 2024

Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic)

20 Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti