Vyplňte alternativní textSeznámíme Vás s postupem při ekologické likvidaci vozidla včetně praktických tipů a možných problémů.

Takzvaný doklad o ekologické likvidaci vozidla bude potřebovat každý, kdo bude chtít vyřadit vozidlo z registru silničních vozidel. Nejčastěji se tak stává po skončení technické životnosti vozidla, kdy náklady na jeho další provoz již nejsou únosné nebo jeho technický stav neumožňuje provoz na pozemních komunikacích.

Doklad o ekologické likvidaci, jehož správný název je „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ může vystavit pouze zařízení oprávněné ke sběru autovraků. Oprávněným zařízením je pouze takové, které má k této činnosti od krajského úřadu udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru autovraků, který se uděluje dle zákona o odpadech. Přehled zařízení s uděleným souhlasem k provozování tohoto zařízení lze nalézt na adrese https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight.

Za autovrak dostanete většinou zaplaceno

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků však může vystavit doklad o ekologické likvidaci pouze v případě, že mu majitel vozidla (případně zmocněnec) odevzdává alespoň karoserii nebo rám s označením VIN a motor. Po splnění těchto podmínek a kontrole dokladů je Vám provozovatel povinen vystavit doklad o ekologické likvidaci bezplatně. Převzetí vybraných autovraků (úplná nebo neúplná motorová vozidla kat. M1, N1 nebo tříkolová mot. vozidla s výjimkou mot. tříkolky), které neobsahují podstatné části nebo obsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle, však již bezúplatné být nemusí. Současná situace na trhu je ale pozitivní a za Váš autovrak většinou dostanete zaplaceno v řádu stokorun, případně tisícikorun (převážně nákladní vozidla).

Při odevzdání autovraku na příslušné provozovně je nutné demontovat SPZ a s dokladem o ekologické likvidaci, příslušnými doklady a formulářem "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" se poté dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě aktuálního pobytu nebo sídla provozovatele vozidla. Vlastník vozidla je povinen požádat o zápis zániku vozidla do 10 dnů ode dne, kdy došlo k předání vozidla do zařízení ke sběru autovraků (k zániku vozidla).

Důležité je také myslet na vypovědění povinného ručení, které se provádí u příslušné pojišťovny, kde je vozidlo pojištěno. Ukončení povinného ručení je zpravidla vyžadováno písemnou formou s doložením dokladu o vrácení SPZ, technického průkazu, příp. zelené karty či dokladu o ekologické likvidaci. Se zrušením povinného ručení neotálejte.

Vhodné také může být informovat se o příslušných procesech, požadovaných dokumentech, včetně provozní doby u příslušných institucí před tím, než na jejich pobočky vyrazíte osobně, abyste předešli zbytečným komplikacím nebo vyřizováním „na několikrát“.

Jak naložit s autovrakem před předáním k ekologickému zpracování?

Než autovrak předáte do zařízení ke sběru autovraků, je nutné ho umístit na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Vozidlo, které bude umístěno v rozporu s předchozí větou („opuštěné vozidlo“), umístí obecní úřad na náklady vlastníka na vybrané parkoviště. V případě splnění určitých zákonných požadavků bude dále s vozidlem nakládáno jako s autovrakem a bude předáno do zařízení ke sběru autovraků.

Je-li opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, postupuje se v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy mohou nastat problémy?

Necháte-li ekologicky zlikvidovat přívěsný vozík za osobní automobil a jako doklad o likvidaci po Vás bude vyžadován doklad o ekologické likvidaci tak, jako u osobních vozidel. Háček je totiž v tom, že zákon o odpadech považuje za autovrak každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem. Přívěsný vozík však není motorové vozidlo, tudíž nenaplňuje definici autovraku tak, jak je uvedena v zákoně o odpadech a provozovatel zařízení ke sběru autovraků není oprávněn na přívěsný vozík vystavit doklad o ekologické likvidaci.

Dalším problémem může být u tzv. ostatních autovraků (ty, které nespadají do kat. M1, N1, tříkolových mot. vozidel s výjimkou mot. tříkolky) skutečnost, že se u tohoto druhu vozidel neposílá potvrzení o jejich převzetí k ekologické likvidaci do tzv. MA ISOH (informačního systému odpadového hospodářství), do kterého musí být každý provozovatel zařízení ke sběru autovraků napojen. Což znamená, že v případě ekologické likvidace ostatního autovraku (může to být například motorka) nebude v horním pravém rohu dokladu uveden jedinečný kód IČPS. Neznalost této skutečnosti některých dotčených osob v procesu dokladování ekologické likvidace autovraku kategorie „ostatní“ Vám může způsobit nepříjemnosti. Vysvětlení je Však jednoduché – autovrakům kategorie „ostatní“ se tento kód nepřiděluje.

Problémem také mohou být zejména starší vozidla, která mají nesoulad v technickém průkaze se skutečným fyzickým stavem vozidla. Například nesprávné označení typu, barvy vozidla nebo čísla VIN, kde může existovat podezření, že se nejedná o skutečné vozidlo dodávané k ekologické likvidaci. Proto je vhodné před příjezdem do zařízení ke sběru autovraků tyto skutečnosti ověřit.

Zbavíte-li se autovraku nebo umístíte-li vozidlo vyřazené z registru vozidel jiným způsobem než stanovuje zákon o odpadech, hrozí Vám, jste-li fyzická nepodnikající osoba, pokuta udělená obecním úřadem až do výše 20 000 Kč.

Praktické tipy

Postup při zbavování se autovraku předáním společnosti Barko, s.r.o. (je požadován doklad o ekologickém zpracování)

Následující schématický obrázek přibližuje možný postup při vyřazování nepojízdného vozidla z provozu předáním k ekologické likvidaci.

Další infromace k výkupu autovraků ve společnosti Barko, s.r.o. včetně ceníku jsou na stránce Výkup autovraků.

Potřebujete-li nechat ekologicky zpracovat vozidlo včetně vystavení dokladu kontaktujte nás na telefonním čísle 800 193 193.

Zdroje:
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=185~2F2001&rpp=15#seznam
portál veřejné správy
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/123/4013.html#obsah
www.brno.cz
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/oddeleni-evidence-motorovych-vozidel/registr-silnicnich-vozidel-rsv/#c4462312

Barko, s.r.o.
Ing. Michal Petrucha, ekolog
29.3.2017

Akce týdne

15. 7. - 20. 7. 2024

Mobilní telefony dotykové bez baterie

110 Kč

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti