Projednávání návrhů odpadových zákonů, příběh na pokračování

Již první projednávání v obou výborech sněmovny, tedy ve výboru pro životní prostředí (dále jen ŽP) a Hospodářském výboru (dále jen HV), kterých jsem se účastnil, dávalo zřetelný signál, že se jedná o dva diametrálně odlišné přístupy a chápání práce poslance a jeho osobní odpovědnost. Podtržení slova osobní není náhodou. [Pozn. zde "podtržení" = kurziva]

29.4.2020 zahájil výbor ŽP projednávání návrhu zákona o odpadech. Stav nouze vyloučil veřejnost, zejména tu odbornou z projednávání a tím dostalo projednávání tak důležitých zákonů, které mohou mít dopad na širokou veřejnost, zcela jiný punc. Někdo snaživý se snažil zachránit situaci tím, že na Stream 1 měl být zajištěn přímý přenos. To jako náhražka osobní účasti nemohlo obstát, protože chyběla možnost, kterou poskytuje videokonference s možností vstupu do jednání a navíc, „jako na potvoru“, triviální a dnes již historická technická vymoženost nefungovala, takže odborná veřejnost téměř po celou dobu obecné rozpravy mohla být pouze účastníkem tragikomické němohry, kde chyběl vypravěč, který by divákům aspoň sem tam něco špitl o tom, co napínavého se právě na scéně odehrává. Mnohé jistě napadlo, že kdyby ozvučení zadalo vedení sněmovny kterémukoliv zvukaři nějaké kapely, zhostil by se toho jistě na výbornou. Ale to už tak je a odpadové zákony jsou jako prokleté, a tak se není co divit, že ministr Brabec ztrácí nervy a snaží se návrhy protlačit na půdu, kde spoléhá na pevný šik hlasovací mašinerie „ANO“, vyznačující se tím, že všichni členové myslí zázračně stejně a odhlasují jednotně vše, co se po nich požaduje. Jestli je to dobře nebo špatně, není rozhodující, stranická poslušnost je to oč tu běží. V cca 11.10 hod. se podařilo přenos ozvučit, což nevyloučilo další výpadky, kdy na čas zmizel nejen zvuk, ale i obraz.

Vše by probíhalo krásně podle plánu, ale ouha, jeden výbor, čert, aby ho vzal, kazí to jarní souznění, a dokonce má jiný názor. Předsedkyně výboru ŽP, v 11.20 hod oznámila, že HV přerušil projednávání odpadových zákonů do doby skončení nouzového stavu, tedy do doby, kdy se bude moci účastnit veřejnost, zejména ta odborná, která opentlila návrhy odpadových zákonů více než 3 000 zásadními nesouhlasy a pozměňovacími návrhy, které, podle náměstkyně Peštové, byly všechny úspěšně vypořádány. Ovšem její nadšení pro pravdivoi informaci má dost podstatnou chybu – odborná veřejnost si myslí pravý opak. Protože předsedkyně Balcarová navrhla se k projednávání odpadů postavit jako hospodářský výbor, již za 7 minut, tedy v 11.27 hod. přispěchal na pomoc ministr Brabec, zřejmě aby osobně dohlédl, jestli se hraje podle nastavených not a hlasuje se tak, jak se hlasovat má. V takto nevídaně silné sestavě MŽP dále tlačilo odpady, samozřejmě za přispění stájových členů, zejména poslanců Fialové a Šillera. Nelze nezmínit pozoruhodné žonglování náměstkyně Peštové, která tradičně opět nepochopila, v čem spatřuje HV zásadní problém, a přišla s domněnkou, že je zbytečné přerušovat projednání odpadů, protože pozměňovací návrhy jsou prý stejné. Nu dobrá, jistěže nejen že nejsou, a že paní náměstkyně nepochopila, v čem je problém, na to jsme si již za ty dlouhé roky „spolupráce“ zvykli, ale na druhou stranu lze pochopit, že žádnou velkou radost navrhovatelům zákonů nedělá, když se je podaří protlačit až na pátý pokus přes Legislativní radu vlády, což si myslím, že asi bude rekord a za svou karieru federálního ministra si nevzpomínám, že něco podobného by se stalo v letech 1989 až 1992. Nicméně členové výboru ŽP po krátké výměně názorů a za podpory stájových kolegů z týmu „bude líp“, rozhodli projednávání nepřerušovat s tím, že po obědě ještě projednají návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností a projednání zbývajících dvou návrhů přeruší. A tak v dobrém rozmaru a s vidinou oběda ve 12.10 skončila obecná rozprava, která trvala více než dvě hodiny. Následovala podrobná rozprava, která byla ovlivněna tím, že na některé návrhy byl vysloven názor již v rozpravě obecné. Nicméně opět dominoval v návrzích tandem Elfmark – Adamová, jejichž návrhy MŽP úspěšně odmítalo. Ovšem hlasování nebylo vždy jednoznačné, a to dává těmto jejich návrhům naději na úspěch při hlasování sněmovny.

Celá debata a pozměňovací návrhy se točily okolo třídící slevy, výhřevnosti, skládkování a nikterá nevybočily do jiné problematiky. Žádný návrh se netýkal problematiky výkupu a zpracování druhotných surovin nebo zájmů výkupen a ani náhodou nikdo nezmínil absenci zákonných ustanovení na podporu recyklace, kterou se tak všichni rádi ohánějí a k jejíž větší slávě vznikají podivné instituty jako houby po dešti.

Podrobná rozprava končila ve 12.35 hod. usnesením a bylo odhlasováno, že odpoledne by měl být projednán bod 2, tedy návrh 677 – VUŽ s tím, že musí být projednán do určitého časového limitu, protože výbor je vázán dalším programem. Body 3 a 4, tedy obaly a pozměňovák, budou projednány na další schůzi výboru a to za 14 dní, konkrétně 13.5.2020.

Projednání návrhu zákona o VUŽ již bylo rutinou v zamítání návrhů tandemu Elfmark – Adamová, Krutáková a schvalování návrhů Fialové a poslance Kotta po blahosklonném "souhlas" či "nesouhlas" náměstkyně Peštové. Spravedlivě je třeba dodat, že v průběhu hlasování došlo k výjimečnému nesouhlasu některého poslance „ANO“ s názorem náměstkyně Peštové, ale to je taková již trapná a okoukaná dětská PR hra, aby se neřeklo, nicméně v konečném hlasování se to vždy musí vrátit tam, kde to má být.  

Aby info o projednávání odpadových zákonů bylo úplné, je třeba ještě zmínit projednávání na HV.

Protože tady byly vysloveny některé radikální názory, níže naleznete zvukovou nahrávku, která potvrzuje přepis.

Již v úvodu jsem se zmínil o odlišném pojetí práce obou výborů, tedy nepřekvapí, že v HV silně zazněly názory, které navíc byly v tomto výboru respektovány napříč politickým spektrem.

Především byla vyslovena neochota návrhy odpadových zákonů vůbec projednávat, dokonce byla vyslovena nespokojenost s tím, jak bylo jednání výboru připraveno. Pro přesné znění toho, co kdo řekl a jak výbor jednal a jak rozhodl, je níže přiložen zvukový záznam, který doporučuji pozorně vyslechnout.

Již v úvodu jednání místopředseda Juříček (ANO) přednesl návrh grémia výboru, kterým je přerušení některých bodů programu, mezi nimi všech odpadových zákonů do doby, kdy se bude moci projednání účastnit veřejnost.

Poslanec Adamec (ODS) byl velmi přímý a své postoje sděloval energicky a jednoznačně, mezi jinými také takto: … “je mi opravdu jedno, co dělá výbor pro životní prostředí, nechápu, proč mám projednávat něco, co ovlivní celou společnost, a ještě to dělat za zády veřejnosti“.

V jiné části svého vystoupení řekl: „Že výbor pro ŽP chce tyto zákony projednat bez veřejnosti je skoro zločin“.

..já nechci, aby mně lidé z odborné veřejnosti říkali, že jsme pěkní hajzlíci, že jsme zneužili nouzový stav a prohlasovali jsme co jsme chtěli

Myslím, si že takový rozhodný hlas tady byl už velmi třeba. Lze jen souhlasit s tím, že HV může být jedno, co dělá výbor pro životní prostředí, tedy pokud nebude škodit, a to i přes to, že je to dnes ještě zatím výbor garanční. Odpadové zákony totiž neřeší jen skutečné odpady, tedy to, co už není využitelné a čeho se zbavíme spalováním nebo skládkováním do doby, než vymyslíme technologie, které budou umět i tento, dnes zatím ještě odpad zpracovat a využit, ale také to, co umí obce lépe, např. poplatky za skládkování, spalování a další věci s přímým dopadem na rozpočty měst a obcí, tedy potažmo na kapsy všech občanů, kdy se návrhy MŽP dostávají na velmi tenký led, a proto by měly být navrhovány velmi obezřetně. Jenomže, a to velmi bohužel, MŽP svým svérázným stylem „buldozer“ problémy neřeší, jen direktivně nařizuje, ukládá sankce a hýří dobře míněnými radami, o které nikdo nestojí.  Chybně nastavené kompetence a malá důraznost MPO umožňují z nepochopitelných důvodů MŽP řešit to, co mu nepřísluší a co by mělo podnítit širokou diskusi už v projednávání současných návrhů odpadových zákonů. Co odpadem nebylo, není a odpadem se stát nemůže, a proto to nemůže upravovat zákon o odpadech, jsou suroviny, tedy materiály, které mají svou cenu, jsou využitelné a jsou obchodovatelné na trhu, suroviny, bez nichž se nedá formulovat surovinová strategie státu ani predikovat hospodářský vývoj. Proto je názor a postoj hospodářského výboru pro celý segment využitelných surovin důležitější a jeho projednání návrhů odpadových zákonů velmi pozorně sledované a nejen v našem zájmu je doporučit jeho členům, aby věnovali pozornost také tomu, co je a co není odpad a vyvodili z toho motivaci pro svou další práci a zákonodárnou poslaneckou iniciativu.

Současná "pandemie", mediálně nafouklá do obludných rozměrů, která zasáhla i do odpadových zákonů, svým vývojem dává naději, že bude překonaná stejně jako byly překonány všechny předchozí pandemie, snad u nás s tím rozdílem, že to bude za minimálních ztrát, na kterých se politické garnitury snaží přiživit. Proč ne, je to jejich chleba, ale stejně zůstane jen na občanech, jak to především budou hodnotit oni a jaký vystaví účet v nadcházejících volbách. Myslím, že o překvapení nebude nouze.

Něco se však změní, zatím jen hádáme co a kde, ale všichni po této špatné zkušenosti asi cítíme, protože si to přejeme, že změnit se z mnoha důvodů musí mnohé. Třeba i kdyby to mělo být jen poučení pro MŽP, že vrchnostenský přístup k podnikatelům a odborné veřejnosti v segmentu nakládání s druhotnými surovinami a odpady nikdy nebude to "pravé ořechové".

Zvukový záznam z jednání hospodářského výboru naleznete zde

Petr Miller

předseda SVDS

Akce týdne

15. 7. - 20. 7. 2024

Mobilní telefony dotykové bez baterie

110 Kč

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti