Množství elektroodpadu na světě se stále zvyšuje. Spotřební elektronika je levnější a dostupnější než kdy dřív, zato však kvalita jejího provedení stále klesá. Běžně se tak stává, že elektronická zařízení po pár letech doslouží, nebo lidé jednoduše zatouží po nových, dokonalejších, s lepšími funkcemi. Tím se stále zvyšuje množství elektroodpadů, které zaplavují sběrny druhotných surovin a skládky.

Nevíte, co se starým elektroodpadem? Přivezte ho k nám do druhotných surovin u Brna.

Proces recyklace elektroodpadu

Recyklace elektroodpaduDo elektroodpadu patří veškeré elektrospotřebiče různých rozměrů. Elektrospotřebiče se z výkupu sběrných surovin nejprve odvezou do dílen, kde je pověřené osoby demontují. Některé větší spotřebiče se demontují snadno, ale například televize nebo monitory vyžadují demontáž ve speciálních podmínkách, protože obsahují nebezpečné látky.

Recyklace tedy začíná ruční prací, kdy se z elektrospotřebičů oddělují jednotlivé materiály, jako je plast, sklo, kovy a elektrosoučástky. Vedle ručního zpracování existují i mechanické stroje – drtiče, které rozdrtí elektrospotřebič a následně se rozdrcené kusy ručně přebírají na pásu. Další využitelné materiály z elektrospotřebičů, především sklo a plast postupují k dalšímu zpracování. Odpad, který se nedá dále zpracovat se většinou spálí.

Díky recyklaci elektroodpadu se zamezuje nutnosti těžit nové suroviny, jedná se tedy o velmi záslužnou práci z hlediska ekologie a životního prostředí. Na celý proces recyklace jsou samozřejmě potřeba stroje a dostatek energie, i přesto je recyklace elektrospotřebičů velmi důležitá a prospěšná.

Zpracování elektroodpadu nemusí znamenat pouze zisk, ale některé druhy elektroodpadu jsou dokonce ztrátové. Ziskový elektroodpad je zejména menší elektronika, která obsahuje dostatek drahých kovů a dalších cenných materiálů. Větší elektroodpad jako jsou pračky, ledničky a podobně obsahují tak malé množství cenných materiálů, že jejich zpracování může být ztrátové.

Obce a města se podílejí na sběru elektroodpadů. Díky tomu si zbytečně nepřidělávají starosti se sběrem a spoří finanční prostředky.

Boom ve třídění elektroodpadu

Třídění elektroodpadu v českých firmách a v domácnostech se více rozmohlo až v roce 2007. Do té doby totiž nebyly na našem území dostupné kontejnery na elektroodpad a drobná elektronika tak většinou končila v klasických popelnicích, pouze větší elektrospotřebiče jako ledničky nebo pračky lidé vozili do sběrných surovin.

Množství elektroodpadu roste

V dnešní době se neustále zvyšuje množství veškerého odpadu, který domácnosti i firmy produkují. Elektroodpad se na pomyslném žebříčku řadí mezi jeden z nejrychleji rostoucích druhů odpadu co do množství. Ve srovnání s nárůstem veškerého odpadu roste množství elektroodpadu trojnásobnou rychlostí.

Nikoho asi nepřekvapí, že největším producentem elektroodpadu je Asie, následovaná Evropou a USA. Nejméně elektroodpadu naopak vyprodukuje Oceánie a Afrika. Co se týče recyklace elektroodpadu, stojí Evropa na prvním místě. V České republice končí v červených kontejnerech na elektroodpad pouze zhruba 25 % celkového množství elektroodpadů.

Za rok 2017 lidé vyhodili zhruba 45 milionů tun elektroodpadu, v průměru tak na osobu připadá kolem 6 kilogramů.

Jak redukovat elektroodpad?

ElektroodpadKdyž elektrický spotřebič doslouží a nedá se opravit, pak je samozřejmě naprosto na místě jeho odvoz do sběrny druhotných surovin a následná recyklace. Je smutným faktem, že životnost elektrospotřebičů je značně omezena. Přispívá k tomu špatná úroveň výroby, kdy se výrobci snaží na svých produktech co nejvíce ušetřit, ale i záměrné používání funkcí a materiálů, které omezují životnost elektrospotřebiče.

Protože ale žijeme v konzumním světě, existují i lidé, kteří podléhají okouzlení z nejnovější, stále zdokonalované elektroniky. V tom případě se často zbavují i plně funkčních elektrospotřebičů. Ideální variantou je takový spotřebič darovat nebo prodat, aby se zbytečně nedostal k recyklaci, i když ještě nedosloužil.

Výrobci se často snaží o záměrné snižování životnosti elektrospotřebičů, protože potřebují odbyt pro nové spotřebiče.

Jak je to s nelegální likvidací elektroodpadu?

Na našem území řeší případy nelegálního výkupu a likvidace elektroodpadu Česká inspekce životního prostředí. Krajské úřady udělují oprávněným zpracovatelům souhlasy ke sběru a výkupu elektroodpadů v souladu se zákonem o odpadech. Za nelegální výkup elektroodpadu padají i velmi vysoké pokuty, a to až do výše 50 milionů.

Některé zdroje uvádí, že drtivá většina světové produkce elektroodpadu (až 90 %) je likvidována nelegálně.

Slovníček pojmů ze světa elektroodpadů

Červený kontejner – kontejner určený na drobný elektroodpad, patří do něj:

  • mobilní telefony, navigace, rádia
  • notebooky, počítače a příslušenství k nim (myši, klávesnice,…)
  • baterie a nabíječky na baterie
  • kalkulačky
  • menší elektronické hračky
  • menší kuchyňské spotřebiče
  • žehličky, fény, holicí strojky
  • a další elektrospotřebiče maximálně do 40 × 50 cm.

Basilejská úmluva – mezinárodní smlouva platná od roku 1989. Na jejím základě je omezen pohyb nebezpečných i dalších odpadů přes hranice za účelem jejich využívání a zneškodňování. Úmluvu podepsalo 90 zemí včetně České republiky.

Registr míst zpětného odběru elektrozařízení – internetová aplikace, která poskytuje informace o sběrných kontejnerech i sběrných místech, kam je možné odevzdat elektrické spotřebiče.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – obsahuje veškeré důležité informace týkající se zpracování elektroodpadu.

Akce týdne

20. 5. - 25. 5. 2024

Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové

60 Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti