Světový trh s odpady dosáhne podle očekávání v roce 2025 hodnoty 485 miliard dolarů. Světová banka předpovídá, že do roku 2050 by růst množství odpadu mohl být dvakrát rychlejší než růst populace. Management nakládání s odpady bude intenzivnější s tím, jak se země budou snažit dostát cílům nedávných Pařížských dohod ohledně klimatu, odhaduje své studii společnost Fidelity Management. Předpokládá tak, že poroste množství nových společností, které vstoupí na trh a vytvoří díky investicím do odpadů a recyklace dlouhodobé hodnoty pro investory.

Světová banka odhaduje, že v roce 2050 budou vyspělé národy produkovat o 25 % více odpadu než dnes, východní Asie o 50 % víc a jižní Asie dvakrát tolik co nyní.

Nejvíce odpadu na obyvatele produkují Spojené státy:

Graf: Produkce odpadu

V roce 2018 uzavřela dveře Čína importu odpadu s ohledem na rostoucí obavy o své životní prostředí. Tato legislativní změna, známá jako Čínský meč, rozjitřila světovou krizi v odpadech, protože omezila jednu z hlavních cest, kterou odpady směřovaly. Po 20 let posílaly rozvinuté země do Číny více než 70 procent svých odpadů na recyklaci a další nakládání s nimi. Británie nyní exportuje odpad do Malajsie, kam se dovoz odpadů od zavedení čínského zákazu ztrojnásobil. Země jihovýchodní Asie však nemohou vstřebávat takové množství odpadu donekonečna. Odhaduje se, že 111 miliónů tun plastového odpadu z USA v roce 2030 nebude mít kam směřovat.

Viditelným trendem je nárůst regulace. Evropa v tomto vede, zejména v oblasti plastů. Více než 40 zemí zavedlo legislativu ohledně regulace plastových tašek, nebo je dokonce přímo zakázaly. Jiné země využívají dotace a daňové úlevy na podporu recyklace a výrobu energie z odpadů. Pařížské dohody Evropské unie – opatření, která byla zavedena v roce 2018 – mají za cíl recyklovat 70 procent obecního odpadu a 80 procent obalového materiálu v roce 2030. Přechází se od lineární ekonomiky k cirkulární. To je vidět zejména v souvislosti s debatou o plastech, ačkoliv plasty tvoří pouze 12 procent celosvětové produkce odpadu.

Nejviditelnější formou odpadu je plast, nejvíce je ale potravin a bioodpadu:

Graf: Zastoupení materiálů v odpadu

Klíčové sektory: Sběr, recyklace, energie a technologie

Příležitosti se nacházejí podél hodnotového řetězce. Management odpadového hospodářství rozvinul komplexní infrastrukturu, protože každý klient může mít jiné požadavky. Hlavní zdroj zisků v této oblasti jsou sběr materiálu, recyklace, získávání energie z odpadů a technologie.

Samotný sběr odpadu záleží na místních regulacích. Hodnota sběru recyklovaného odpadu záleží na zbytkové hodnotě odpadu. Doprava materiálů nabízí příležitosti, ať se jedná o dopravu po silnici, železnicí nebo po moři.

Recyklace elektroodpadu je rovněž velkou příležitostí. Odhadovaná hodnota zde je velká, protože elektrozařízení mají vysoký obsah kovů a hornin v zařízení. V Evropě je v roce 2020 cílem sesbírat a recyklovat 85 procent elektro odpadu. Recyklování vyžívá méně energie než samotná těžba nových (panenských) materiálů.

Elektrárny vyrábějící energii z odpadu jsou další oblastí, kde je potenciál růstu. Tento sektor bude podle odhadů v roce 2025 oceňován na 41 miliard dolarů. Ve Velké Británii se tato infrastruktura zvýšila z 29 na 37 elektráren s kapacitou, která se zdvojnásobovala každý rok v letech 2014 až 2016 ze 4,9 miliónu na 9,8 miliónu tun. . Americká Agentura na ochranu životního prostředí odhaduje, že s každou tunou obecního odpadu poslanou na zužitkování do elektrárny zpracovávající odpad se vyhneme jedné tuně emisí skleníkových plynů.

Z našeho pohledu tento subsektor nabízí investorům jednu z nejatraktivnějších příležitostí pro investování „do odpadu“, s typicky stálými výnosy a menšími riziky, než jsou u tradičních zdrojů energie.

Technologie pomáhají redukovat odpad. Na příklad robotické ruce mohou snížit dobu nakládání kamionů. Nespresso nabízí výměnné služby, využívá přitom technologie automatizující objednání, dodání a sběr kapslí. Jednorázové kávové kapsle jsou roztavené a použité na výrobu například bicyklů.

Stále větší množství dopravních prostředků je elektrických, takže stále sofistikovanější systémy pro sběr a recyklaci vyžadují lithiové baterie. U tohoto specifického trhu se očekává, že bude stoupat složenou roční mírou růstu 22,1 procent na hodnotu 23,7 miliard dolarů v roce 2030.

Společnosti také vyvíjejí řešení pro uzavřený kruhový business model navrhováním takového zboží, které může být časem částečně či úplně recyklováno. Adidas na příklad vyvinul novou technologii, takže umí vytvořit běžecké boty ze sta procent z recyklovaných plastů. Apple vlastní stoj Daisy, který rozebírá iPhony na recyklovatelné součástky. Fidelity International čekává, že nová řešení přinese spolupráce společností zabývajícími se odpady a průmyslových firem jako například partnerství Tetra Pak a Veolia, uvádí také společnost Fidelity.

Zdroj: Fidelity International

Zdroj: patria.cz, https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4353014/fidelity-odvracena-strana-konzumu-a-prilezitosti-pro-investory.html

Akce týdne

8. 4. - 13. 4. 2024

Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný)

165 Kč/Kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti