Jistě jste již někdy slyšeli o lidech, kteří se dostali do problémů tím, že předali například svoje nepojízdné vozidlo osobě, která není ze zákona oprávněna k jeho převzetí. Stejně tak se může do problémů dostat každý, který takové neoprávněné osobě předá jakýkoliv jiný odpad.

Povinnost předat odpad pouze osobě, která je k jeho převzetí oprávněna, vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). A to z § 12, odstavce 4, ve kterém je uvedeno, že: „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“
Tato povinnost se týká jak právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání tak i běžné fyzické osoby.

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je dle první části odstavce 3, § 12 zákona, oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu (odstavec stanovuje ještě další osoby a podmínky pro převzetí odpadu). Výše zmíněná zařízení mohou být provozována pouze v souladu s § 14, odstavcem 1, ze kterého vyplývá povinnost provozovat tato zařízení pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým se uděluje souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Ne každá sběrna, které lidé využívají, je povolené zařízení k nakládání s odpady! Díky tomu, že na internetových stránkách krajských úřadů jsou dostupné seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení, včetně jejich povolených odpadů, si každý může jednoduše ověřit, zda má každá konkrétní osoba oprávnění k převzetí daného druhu odpadu. Je však doporučeno ověřit si informace přímo u oprávněných osob.

Například na internetových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/ je možno vyhledávat oprávněné osoby dle několika kritérií.

Za předání odpadu osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona oprávněna, může inspekce uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 10 000 000 Kč! Stejnou pokutu může inspekce uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která převezme odpad, k jehož převzetí není dle zákona oprávněna.
Fyzické osobě, která není podnikatelem, může inspekce uložit pokutu až 1 000 000 Kč za to, že se dopustí přestupku tím, že převezme odpad do svého vlastnictví.

A jak je to s autovraky?

V § 37, odstavci 1 je uvedeno: „Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.“ Zde opět platí zásada, že autovrak nesmíte předat nikomu, kdo k převzetí autovraku není ze zákona oprávněn. I v tomto případě je oprávněn ten, kdo je provozovatelem výše zmíněného zařízení a má od krajského úřadu udělen platný souhlas k provozování daného druhu zařízení.

Pokud tedy své vozidlo předáváte někomu kdo takový souhlas nevlastní, nejen že pravděpodobně napomáháte tomu, aby autovraky byly zpracovávány v podmínkách odporujících ochraně životního prostředí, ale také porušujete zákon a hrozí Vám pokuta! Obecní úřad může fyzické osobě, která není podnikatelem uložit pokutu až 20 000 Kč za to, že se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem! Problém také může být, když Vám osoba, které předáte autovrak, nevystaví potvrzení o převzetí autovraku („potvrzení o ekologické likvidaci“), na jehož základě poté můžete vozidlo vyřadit z registru vozidel.

Seznam oprávněných osob k převzetí autovraků můžete též najít na internetových stránkách krajských úřadů.

Například na internetových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/, stačí vybrat možnost „Zobrazit dle přijímaných odpadů“, poté zvolit „autovraky“, „vyhledat“ a poté se již zobrazí seznam oprávněných osob, kde je možno opět vyhledávat dle několika kritérií, např. IČ nebo názvu firmy. Další možností jak získat další informace, je navštívit adresu webového portálu MA ISOH https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight, kde lze nalézt nejen přehled zařízení, ale také zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které bylo vydáno zpracovatelem autovraků, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. MA ISOH slouží pro evidenci vybraných autovraků (kategorie M1, N1, tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky), takže například nákladní vozidla nebo motorky se v něm neevidují. I v tomto případě je doporučeno ověřit si oprávněnost k převzetí autovraku přímo u konkrétní osoby.


Významným zpracovatelem autovraků v Jihomoravském kraji je firma Barko, s.r.o., u které můžete využít služby ekologické likvidace autovraků. Samozřejmostí je vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (běžně rozšířeno „Potvrzení o ekologické likvidaci“) a zpracování autovraků v souladu s platnými právními předpisy.
Oprávnění k převzetí je možné si ověřit mimo jiné i na stránkách firmy, v sekci „Certifikáty“, kde jsou dostupné fotokopie souhlasu k nakládání s odpady.

Více informací je na odkaze: https://www.druhotnesuroviny.cz/vykup-autovraku.htm

Vyhněte se tak problémům vzniklých předáním autovraků (odpadů) osobám neoprávněným k jejich převzetí!

Zdroj: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dostupný na: portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=51365&nr=185~2F2001~20Sb.&ft=pdf

Akce týdne

17. 6. - 22. 6. 2024

Mobilní telefony tlačítkové bez baterie a zadního krytu

170,- / 110,- / 50,- Kč/kg

ceník

Ceník

Podívejte se také na...
aktuální ceny v sekci 

Ceník

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti