Dosloužil vám váš starý vůz a je již nepojízdný? Pak jej musíte trvale odhlásit, a to dle platných zákonů. Poradíme vám, jak odhlásit auto a jak při tom postupovat.

Správný způsob nakládání s vozidly s ukončenou životností má snížit jejich vliv na životní prostředí a uspořit energie. Staré automobily totiž patří do kategorie nebezpečných odpadůneboť je v nich množství nebezpečných látek, jako je olej, kyseliny a jiné chemické sloučeniny. Abyste svůj starý vůz úspěšně odhlásili, musíte dodržet několik pravidel.

Komu odevzdat autovrak

Nejprve je nutné starý vůz ekologicky zlikvidovat. Než autovrak odevzdáte, musíte demontovat SPZ. Pamatujte, že dle zákona mohou manipulovat a likvidovat autovraky pouze autorizovaní zpracovatelé starých vozidel. Každý, kdo se autovraku zbavuje, musí svůj starý vůz předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Toto nařízení naleznete v § 37 zákona o odpadech. Naše společnost povolení k manipulaci a likvidaci autovraků má, a tak se na nás neváhejte obrátit.

Zkontrolujte si oprávněnost příslušné osoby k převzetí autovraku na oficiálním Modulu Autovraky. Dohledáte zde, zda je příslušný provozovatel k převzetí oprávněn.

Co potřebujete k likvidaci autovraku

Podmínky pro odevzdání autovraku se liší dle toho, zda jednáte jako právnická, nebo fyzická osoba.

Fyzické osoby musí k likvidaci dodat:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti je nutné přinést usnesení o dědictví
  • pokud nejste majitelem vozu, ale pouze provozovatelem, je nutné dodat plnou moc k likvidaci

Právnické osoby musí k likvidaci dodat:

  • výpis z obchodního rejstříku 
  • pokud jde o zástupce právnické osoby, musí dodat také plnou moc

Cizinci musí pro zánik vozidla u sebe mít pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu). Vždy pouze v originále.

Další krok k odhlášení vozidla

Dále je nutné vůz vyřadit z Centrálního registru vozidel. Provozovatel vrakoviště vám musí vystavit doklad o ekologické likvidaci, bez kterého není možné vozidlo z registru odhlásit. Stačí toto osvědčení vzít a společně s registrační značkou jej dodat na dopravní úřad v příslušné obci s rozšířenou působností, kde váš starý vůz vyřadí.

Vyplníte také Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel a úřad vám do technického průkazu vytvoří záznam, obvykle na počkání. Posledním krokem je pak již jen návštěva pojišťovny, kde vypovíte pojistnou smlouvu a také vám případně proplatí nespotřebované pojistné. Právnické osoby odhlašují vůz ze silniční daně na Finančním úřadě a žádají o vrácení nespotřebované části silniční daně.

Praktické tipy pro odhlášení auta

  • Každý je povinen předávat autovrak pouze osobě oprávněné ke sběru autovraků. Oprávněnost příslušné osoby k převzetí autovraku lze ověřit na internetových stránkách MA ISOH, kde lze například podle IČO dohledat, zda je příslušný provozovatel k převzetí oprávněn.
  • Na stejných stránkách také dohledáte, zda bylo příslušné vozidlo ekologicky zlikvidováno. Vyhledávat je možné dle VIN, registrační značky a IČPS (kód, který je uveden v příslušném potvrzení o ekologické likvidaci). Důležité je však upozornění, že v systému jsou evidovány pouze tzv. „vybrané autovraky“. Proto zde například nákladní vozidla nebo motorky nenajdete.
  • Formulář potřebný k odhlášení vozidla z evidence silničních vozidel (k vyřízení na úřadě), lze nalézt na stránkách ministerstva dopravy.
  • Jak má vypadat správný formulář o ekologické likvidaci („Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“) naleznete ve vyhlášce č. 352/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 3, str. 7). Další informace naleznete např. na portálu veřejné správy, nebo na stránkách příslušných ORP.

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti