V následujícím textu poskytujeme informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v souvislosti se sběrem, výkupem a využitím odpadů ve smyslu článku 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení:  Barko, s.r.o.
Sídlo: 

Nádražní 598
664 84 Zastávka u Brna

IČO:  25347837
Telefon:  +420 800 193 193
E-mail:  info@barko.cz

K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází.
 

Osobní údaje a jejich zpracování v souvislosti s plněním zákonných povinností při sběru, výkupu a zpracování odpadů

Při sběru, výkupu a zpracování odpadů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, a to za účelem plnění evidenčních a ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Při výkupu odpadů stanovených v příloze č. 23 vyhlášky č. 273/2021 Sb., v platném znění zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo pobytu a číslo průkazu totožnosti za účelem plnění evidenčních povinností dle zákona o odpadech a v návaznosti vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených v příloze č. 23 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vám může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat pouze bezhotovostní úplatu. K tomu účelu zpracováváme číslo Vašeho bankovního účtu. Abychom byli schopni operativně řešit případně vzniklé problémy s realizací platby, můžeme uchovávat také Váš e-mailový a telefonní kontakt. Tyto kontakty využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zejména v případě, že nám poskytnete neexistující nebo špatné číslo bankovního účtu. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce zabránit případným podvodům. Poskytnutí e-mailového kontaktu a telefonního čísla za tímto účelem je dobrovolné.

Osobní údaje zpracovávané při sběru, výkupu a zpracování autovraků

Při sběru, výkupu a zpracování autovraků dále archivujeme: plnou moc k zastupování udělenou fyzické osobě, kopii kupní smlouvy na vozidlo a kopii velkého technického průkazu vozidla. Právním důvodem zpracování těchto informací je oprávněný zájem Správce osobních údajů získat důkazy o tom, že vozidlo/autovrak nepochází z trestné činnosti, aby to mohl prokázat orgánům státní správy.
 

Doplňující informace držitelům osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v listinné a elektronické podobě po dobu požadavků právních předpisů. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Vaše údaje sdílíme na vyžádání s orgány státní správy, které jsou oprávněny kontrolovat naši činnost (ŽÚ, FÚ, KÚ, ORP obce, ČIŽP, PČR, ….)

Neprovádíme přenos Vašich osobních údajů k jiným pobočkám Správce osobních údajů v jiných zemích.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou Správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizačními a technickými opatřeními uvedenými v interní směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.
 

Vaše práva

Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Tento web využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete web zlepšovat a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti